Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2018 r.

Gdy Matka doznaje czci, to poznaje się, kocha i wielbi w sposób należyty i zachowuje się przykazania Jej Syna. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi prowadzi do bliższej więzi z Chrystusem; Maryja prowadzi do Syna i ukazuje Chrystusa. Powtarza się niejako wydarzenie z Kany Galilejskiej: Maryja pierwsza dostrzega ludzkie zmartwienie, Ona zwraca się do swego Syna w imieniu ludzi i Ona wypowiada słowa: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Sobór Watykański II (KK 66)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content