Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.09.2018 r.

Ludzie z ziemi Genezaret, którzy zdawali się być mniej uczeni, nie tylko że sami przychodzą, lecz jeszcze przyprowadzają swoich chorych, co więcej, niosą ich do Pana, aby przynajmniej mogli dotknąć rąbka szat Jego; osiągają przeto natychmiast zapłatę upragnionego uzdrowienia. A przeciwnie faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy powinni być nauczycielami ludzi, zbiegają się do Pana, ale nie po to, aby słuchać słów Jego lub też szukać uleczenia, ale dla wywołania utarczek słownych.

Św. Beda Wielebny (+735)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content