Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.09.2018 r.

Ludzie z ziemi Genezaret, którzy zdawali się być mniej uczeni, nie tylko że sami przychodzą, lecz jeszcze przyprowadzają swoich chorych, co więcej, niosą ich do Pana, aby przynajmniej mogli dotknąć rąbka szat Jego; osiągają przeto natychmiast zapłatę upragnionego uzdrowienia. A przeciwnie faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy powinni być nauczycielami ludzi, zbiegają się do Pana, ale nie po to, aby słuchać słów Jego lub też szukać uleczenia, ale dla wywołania utarczek słownych.

Św. Beda Wielebny (+735)