Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.09.2018 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Porządek Mszy Św. dziś, jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00. Do wspólnej modlitwy wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary, które złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na konieczne prace w naszym kościele. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc i wsparcie dla naszych potrzeb z całego serca dziękuję. Bóg zapłać.

3. W najbliższy piątek przeżywać będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po wieczornej Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wszystkich do wspólnej modlitwy bardzo serdecznie zapraszam.

4. Ofiary, które złożymy w przyszłą niedzielę na tacę, przeznaczone są na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarchominie. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję.

5. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie dla rodziców i dla dzieci z kl. III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. Zarówno rodziców jak i dzieci proszę o konieczną obecność.

6. We środę 19 września przeżywać będziemy w naszej parafii Dzień Wdzięczności za nawiedzenie naszej diecezji i parafii przez Matkę Bożą w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Szczegółowy program znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii oraz na plakatach, które będą wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach. Do żywego udziału i zaangażowania się w te wydarzenia, wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

7. Są jeszcze trzy wolne miejsca na pielgrzymkę do Fatimy. Wylot 15 października, powrót 20 października. Osoby zainteresowane zapraszam do zakrystii.

8. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content