Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2018 r.

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. Słusznie Piotr został przez Pana nazwany „błogosławionym”; od głównej opoki wziął niezłomną moc i imię ten, co z objawienia Ojca wyznał, że Jezus jest i Synem Bożym i Chrystusem; bo przyjąć jedno bez drugiego nie przydawało się do zbawienia. Kościół bowiem Katolicki taką to wiarą żyje i nią wzrasta, że w Chrystusie Jezusie nie wyznaje się ani człowieczeństwa bez prawdziwego Bóstwa, ani Bóstwa bez prawdziwego człowieczeństwa.

Św. Leon Wielki (+460)