Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018 r.

Szeroko rozlewa się wieloraka i płodna w swej zgubie zazdrość. Jest ona korzeniem wszelkiego zła, źródłem klęsk, posiewem występków, materią wszelkich przewinień.

Św. Cyprian (+258)