Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018 r.

Chcesz więc opuścić żonę, jakbyś miał do tego prawo i sądzisz, że ci wolno, bo prawo świeckie tego nie zabrania. A prawo Boże tego zakazuje. Jesteś prawu ludzkiemu posłuszny, lękaj się jednak prawa Boga. Posłuchaj prawa Pana, które odnosi się do tych, którzy prawa wydają: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza”.

Św. Ambroży (+397)