Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018 r.

Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nastawienie i samą duszę uwolnić od żyjących w niej namiętności, a wszystko, co w myśli obce jest Bogu, wyrwać z korzeniem i wyrzucić. Taka jest zasada życia człowieka wierzącego, taka jest nauka godna Zbawiciela.

Św. Klemens Aleksandryjski (+212)