Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

100 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

W piątek 9 listopada 2018 roku, we wszystkich polskich parafiach przypadał Dzień Wdzięczności za odzyskanie niepodległości. W naszej parafii uroczyste obchody rozpoczęliśmy o godz. 15:00 Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 16:00 odbyła się prywatna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 19:30 odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, podczas której wysłuchaliśmy homilii Św. Jana Pawła II i aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu z krakowskich Łagiewniki (17.08.2002 r.). O godz. 21:00 wysłuchaliśmy nauczania Św. Jana Pawła II, które wygłosił do młodzieży w Częstochowie (18.06.1983 r.) i odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski.

W niedzielę 11 listopada 2018 roku obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości rozpoczęliśmy na placu przed budynkiem naszej OSP, gdzie o godz. 12:15 uroczyście wciągnięto na maszt flagę państwową i odśpiewaliśmy hymn. Następnie wraz z pocztami sztandarowymi przeszliśmy do naszego kościoła, gdzie o godz. 12:30 odprawiona została uroczysta Msza Św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości, podczas której wysłuchaliśmy homilii Św. Jana Pawła II wygłoszonej na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku. Po Mszy Św. odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Wspólne z dziećmi odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a następnie przeszliśmy na nasz cmentarz parafialny, gdzie złożono wieńce i kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza, który symbolizuje groby poległych za wolność naszej Ojczyzny.

Takie wydarzenie ma miejsce raz na sto lat i przypadło na czas naszego życia. Wszystkim bardzo serdecznie za udział i zaangażowanie w uroczyste obchody dziękujemy. Było to prawdziwe świadectwo patriotyzmu.

Poniżej fotorelacja z obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

« z 4 »

Fot. Tomasz Gromulski

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content