Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12.2018 r.

Jeśli kto chce, aby mu wierzono, musi uwierzytelnić to co mówi. Toteż anioł zwiastując to, co ukryte, przykładem popierając swe słowa, zwiastuje dziewicy Maryi, iż poczęła stara i niepłodna niewiasta; chciał tym stwierdzić, że Bóg może uczynić wszystko, cokolwiek zechce. Skoro Maryja to usłyszała, spiesznie i z radością udała się w góry, nie jakoby nie wierząc jego słowom, nie jakoby nie miała pewności co do tego, co jej zwiastowano, nie jakoby wątpiła o rzeczywistości zdarzenia, lecz ciesząc się w swym sercu, że może spełnić swój obowiązek. Dzielić się łaską Boga.

Św. Ambroży (+397)