Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2019 r.

Po ludzku rzecz biorąc, sądzili ci trzej mężowie, że w królewskim mieście należy poszukiwać narodzin Króla oznajmionego takim niezwykłym znakiem. Ale Ten, co przyjął na siebie postać sługi i nie przyszedł sądzić, ale być sądzonym, wybrał Betlejem na miejsce narodzin, a Jerozolimę na mękę…

Św. Leon Wielki (+460)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content