Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.2019 r.

Trzeba powiedzieć sobie jasno, że przez chrzest Chrystusa niebiosa zostały otworzone dla udzielania odpuszczania grzechów – ale nie Jego, lecz całej ludzkości. Nasz Pan nie potrzebował odpuszczenia grzechów bo ich nie posiadał. Ale to dla nas otwierają się niebiosa.

Orygenes (+254)