Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2019 r.

Ponieważ jednak ludzie współcześni interesując się czym innym utracili pojmowanie dzieł Boga, za które Stwórcę codziennie sławić powinni, Bóg jakby zastrzegł sobie pewne czynności, aby śpiących pobudzić do chwalenia Go. Gdy umarły życie odzyskał, ludzie się dziwią; tylu codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się zastanowimy nad tym rozsądniej, to większym cudem jest powołanie do bytu tego, którego nie było, niż wskrzeszenie tego, który już istniał. Cudem w Kanie, nasz Pan zapowiedział jeszcze większy cud, który dokonał się po Jego męce i zmartwychwstaniu. Kiedy to śmiertelnego człowieka przemienił w nieśmiertelne dziecko Boga samego.

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content