Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2019 r.

Ponieważ jednak ludzie współcześni interesując się czym innym utracili pojmowanie dzieł Boga, za które Stwórcę codziennie sławić powinni, Bóg jakby zastrzegł sobie pewne czynności, aby śpiących pobudzić do chwalenia Go. Gdy umarły życie odzyskał, ludzie się dziwią; tylu codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się zastanowimy nad tym rozsądniej, to większym cudem jest powołanie do bytu tego, którego nie było, niż wskrzeszenie tego, który już istniał. Cudem w Kanie, nasz Pan zapowiedział jeszcze większy cud, który dokonał się po Jego męce i zmartwychwstaniu. Kiedy to śmiertelnego człowieka przemienił w nieśmiertelne dziecko Boga samego.

Św. Augustyn (+430)