Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.2019 r.

Tak więc bracia moi, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan nie starali się pisać ewangelii, ale napełnieni Duchem Świętym napisali ewangelie. Kościół ma cztery ewangelie, heretycy mają ich wiele.

Orygenes (+254)