Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2019 r.

Człowiek i grzesznik to są niejako dwie rzeczy. To co słyszysz o człowieku – Bóg uczynił; to co słyszysz o grzeszniku – człowiek sprawił. Zgładź to co uczyniłeś, aby Bóg ocalił to, co On uczynił. Powinieneś nienawidzić w sobie swoje dzieło, a miłować w sobie dzieło Boga. Skoro zacznie ci się nie podobać to, co uczyniłeś, to jest początek twoich dobrych dzieł, bo oskarżasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych czynów i przekreślenie ich przez Pana Miłosierdzia.

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content