Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03.2019 r.

Dzisiejsza Ewangelia to przepis na leczenie każdej chorej duszy. Jesteś uczniem Chrystusa, cichego i miłosiernego, który dźwigał nasze słabości. Gdyby brat twój, z początku się opierał przyjąć takiego Jezusa, bądź cierpliwy, a gdyby po raz drugi się opierał, nie trać nadziei. Jeszcze jest czas na leczenie. A gdyby później jeszcze się opierał, bądź owym łaskawym rolnikiem; proś Pana, by go nie wycinał, ale pozwolił okopać, wziąć w opiekę i obłożyć nawozem łaski i miłosierdzia.

Św. Grzegorz z Nazjanzu (+390)