Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.04.2019 r.

Gwoździe bowiem przebiły Mu ręce i włócznia bok Jego otworzyła; tam dla uzdrowienia serc wątpiących ślady ran zostały zachowane. Wszyscy bowiem mogą zobaczyć rany, które w miłosierdziu Jego swój początek mają.

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content