Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 05.05.2019 r.

W tym opowiadaniu jest zapowiedź tego co nastąpi, a nie tylko podanie samego wydarzenia, które się dokonało. Jak połów oznacza Kościół, to jest jakim będzie na końcu wieków, tak Pan w innym połowie oznaczył Kościół, jakim jest on teraz. Tamtym połowem poucza nas na początku swojego nauczania, tym zaś już po swoim zmartwychwstaniu. Ukazuje więc, iż tamten oznaczał dobrych i złych, jakich Kościół ma teraz, ten zaś tylko dobrych, których będzie miał na zawsze, gdy dopełni się przy końcu wskrzeszenie umarłych.

Św. Augustyn (+430)