Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.05.2019 r.

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10, 27-30)

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.