Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.2019 r.

Pan nie zganił Marty, która pełniła dobrą służbę, ale nad nią postawiono Marię, ponieważ lepszą cząstkę wybrała; bo Jezus jest bogaty w dary i hojnie je rozdaje. A przeto mądrzejszy jest ten, kto ujrzawszy Pana, wybrał to, co najważniejsze.

Św. Ambroży (+397)