Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.2019 r.

 1. Dzisiaj porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00. Do udziału we Mszy Św. wszystkich serdecznie zapraszam.
 2. Również dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12.30, spotkanie i katecheza dla rodziców, których dzieci przygotowują się do I Komunii Św. Rodzice swoje spotkanie mieć będą w kościele a dzieci w salce przy kaplicy. Dzieci i rodziców proszę o konieczną obecność.
 3. Dzisiejsza niedziela to II Niedziela Miesiąca. Ofiary, które złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na niezbędne remonty w naszym kościele. Gromadzimy obecnie ofiary, remont i unowocześnienie naszego ogrzewania w kościele. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwość i pomoc serdecznie dziękuję.
 4. Dzień dzisiejszy – to ważny dzień w historii naszej Ojczyzny. Jest to dzień wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Tak zaplanujmy ten dzień, by uczestniczyć w wyborach. To nasze podstawowe demokratyczne prawo – zdecydować, komu powierzamy władzę w naszej Ojczyźnie na następne cztery lata. Zadbajmy o to, by nikogo z uprawnionych do wyborów, nie zabrakło przy urnie wyborczej.
 5. W dzisiejszą niedzielę przypada w naszej Ojczyźnie XIX Dzień Papieski. Wyrażamy Bogu naszą wdzięczność za dar Św. Jana Pawła II. Po wszystkich Mszach Św. do puszek zbieramy ofiary na Dzieło Papieskie – są to stypendia dla najzdolniejszych dzieci z małych miejscowości, wywodzące się z najbiedniejszych rodzin. Za życzliwą pomoc w tym dziele wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!
 6. W piątek przypada święto Św. Łukasza Ewangelisty. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 7. W przyszłą niedzielę, przypada Światowy Dzień Misyjny a tym samym rozpoczynamy tegoroczny Tydzień Misyjny. Ofiary, które złożymy na tacę, przeznaczone są na potrzeby misyjne.
 8. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej parafii nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej za wyjątkiem czwartku – we czwartek po Mszy Św. o godz. 8.00. W niedziele nabożeństwa różańcowe są odprawiane o godz. 17.00.
  W tym tygodniu, bardzo serdecznie proszę o poprowadzenie różańca:
  w niedzielę – 13.10. – mieszkańcy Cisówki
  w poniedziałek – 14.10. – nauczyciele
  we wtorek – 15.10. – pracownicy przedszkola „Dolina Muminków”
  we środę – 16.10. – kl. III
  we czwartek – 17.10. – ksiądz
  w piątek – 18.10. – Oaza
  w sobotę – 19.10. – Żywy Różaniec
  w niedzielę – 20.10. – mieszkańcy Poręb
 9. W ubiegłą niedzielę zbieraliśmy na tacę ofiary na utrzymanie Domu Św. Siostry Faustyny w Ostrówku. Zebraliśmy na ten cel 1.807,75 zł. Wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 10. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 12.30 zapraszam na spotkanie z Panem Michałem, reżyserem, w sprawie jasełek. Chcielibyśmy je wystawić w czasie Bożego Narodzenia w naszym kościele. Zaproszenie kieruję do chętnych dzieci i młodzieży. Jednocześnie prośba Pana Michała i moja, aby dzieci były przynajmniej z jednym z rodziców. Dzieci i młodzież serdecznie zapraszam. Zwracam się też z prośbą: może ktoś ma tekst jasełek wystawianych przed laty w naszym kościele, jeśli to możliwe, bardzo proszę o udostępnienie tego tekstu.
 11. Jak już wspominałem, przyszły rok – to Rok Świętego Jana Pawła II. Przypada 100 rocznica Jego urodzin. Jako parafia, chcemy uczcić to historyczne wydarzenie. Wspólnie z Radą Parafialną proponujemy wykonanie pomnika ku czci naszego Papieża. Fundusze chcemy pozyskać ze sprzedaży cegiełek na ten cel. Chcemy, by to był dar nas, parafian dla najznakomitszego z Polaków. Ustaliliśmy z Radą Parafialną, że cegiełki będą rozprowadzane przez Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w I i III niedzielę miesiąca. Cegiełki będą do nabycia już od listopada. Sądzę, że w listopadzie a najpóźniej w grudniu, będzie już wizualizacja pomnika i będziemy go mogli zobaczyć.
 12. Przyjmujemy już na tegoroczne wypominki. Zmarłych na wypominki można zgłaszać w zakrystii.
 13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content