Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych to wspólny projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Goździk” w Pustelniku i panią Kingę Sosińską Wójt Gminy Stanisławów. Do udziału w Konkursie zaproszone są rodziny, osoby dorosłe, dzieci. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 stycznia 2020 r. w Kościele Parafialnym w Pustelniku po Mszy Świętej o godz. 12:30, któremu będzie towarzyszyć występ Zespołu „Złote Lata” działającego przy Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Szczegóły Konkursu na stronie GOK w Stanisławowie. Tam znajdziemy Regulamin konkursu, Kartę zgłoszeniową oraz Klauzulę Informacyjną.

Zachęcamy do wzięcia udziału, czekają atrakcyjne nagrody!

Szopki zgłoszone do udziału w tegorocznym Konkursie:

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content