Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020 r.

 1. Msze Św. w naszej parafii są odprawiane według nowego porządku. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski zwiększyliśmy ilość niedzielnych Mszy Św. na czas epidemii. Niedzielne Msze Św. są odprawiane: w sobotę wieczorem o godz. 18.00, w niedziele o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i o 18.00. W niedziele od godz. 9.00 Msze Św. są transmitowane przez internet. Przy obecnych ograniczeniach, rezygnujemy z Mszy Św. o godz. 7.00. Przy tej ilości osób mogących uczestniczyć we Mszy Św., niewiele by to zmieniało, jeśli chodzi o możliwość bezpośredniego udziału we Mszy Św. Jest dyspensa od uczestniczenia we Mszy Św. ale w kościele. Dyspensa nie jest zwolnieniem od uczestniczenia we Mszy Św. w ogóle. W obecnej sytuacji epidemii, w której jest nasz kraj, zachęcam do uczestniczenia we Mszy Św. prze internet. Bądźmy razem! Choć trudno, zachowajmy jednak więź z parafią. Słuchajcie ogłoszeń, komunikatów, by uczestniczyć jednak w życiu Parafii. Pamiętajmy też o ograniczeniach co do ilości osób mogących być jednorazowo w kościele – 5 osób.
 2. W związku z odwołaniem wszystkich nabożeństw wielkopostnych, pragnę poinformować, iż nabożeństwo Gorzkich Żali, bez udziału wiernych, w niedziele, będzie transmitowane z naszego kościoła tylko przez internet o godz. 17.00. Droga Krzyżowa, również bez udziału wiernych, w piątek o godz. 18.00 a późnej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy i zapraszamy do tej formy uczestnictwa.
 3. We czwartek przypada 15 rocznica narodzin dla nieba Św. Jana Pawła II. Starajmy się o tym pamiętać, dziękując Panu Bogu za dar jego pontyfikatu.
 4. W piątek przypada I Piątek Miesiąca. Zachęcamy przynajmniej do wspólnej modlitwy przez internet.
 5. W najbliższą sobotę – I Sobota Miesiąca. O godz. 15.00 Msza Św. w int. Żywego Różańca a po Mszy Św. nabożeństwo różańcowe. Zarówno Msza Św. jak i nabożeństwo będą transmitowane tylko przez internet. Zachęcam i zapraszam do bycia z nami i do wspólnej modlitwy.
 6. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Niestety, z powodu epidemii, przeżywać ją będziemy musieli inaczej. Msze Św. niedzielne transmitowane będą w sobotę o godz. 18.00 a w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i o 18.00. Poświęcenie palm na początku każdej Mszy Św. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział we Mszy Św. w kościele, poświęcenia palm będziemy mogli dokonać w formie nadzwyczajnej. Każdy z nas, w domu, ktoś z domowników, na modlitwę błogosławieństwa trzyma palmę w ręku. Po modlitwie błogosławieństwa, należy pokropić palmę wodą błogosławioną np. tą, którą posługujemy się przy poświęceniu domu w czasie wizyty duszpasterskiej.
 7. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi. W najbliższym tygodniu spowiadamy codziennie od godz. 17.00 do godz. 19.30 a jeżeli będą chętni, to i dłużej. Zadbajmy, aby w kościele nie było nas więcej niż pięć osób. Każdej wyspowiadanej grupie udzielimy Komunii Św. i wtedy będzie mogła wejść następna grupa.
 8. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę, Msze Św. o godz. 17.00 i 18.00.
 9. Porządek Triduum Paschalnego będzie taki jak w ubiegłych latach. Szczegółowo podamy go w przyszłą niedzielę jak również godziny spowiedzi. Wszystkie obchody Triduum Paschalnego będą transmitowane przez internet.
 10. W najbliższych dniach, kancelaria parafialna będzie nieczynna. Na bieżąco będą załatwiane tylko sprawy pogrzebowe. W innych sprawach bardzo proszę by wcześniej się umawiać.
 11. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Goździówki oraz Sołtysowi P. Robertowi Rurka za zebrane ofiary na dekoracje do Grobu Pańskiego i na kwiaty do kościoła. Przekazanych zostało 807 zł. Dziękuję także mieszkańcom Ciopanu i P. Sołtysowi Zbigniewowi Witkowskiemu za zebrane na ten cel ofiary. Przekazanych zostało 355 zł. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gorzanki i p. Sołtysowi Wiesławowi Wieczorkowi za zebrane ofiary. Przekazanych zostało 200 zł. Bóg zapłać Wam Kochani!
 12. Moi Drodzy! Ostatnio w mediach dużo mówi się o odpowiedzialności. Odpowiedzialność ludzi wierzących, nas chrześcijan, to nie tylko podporządkowanie się nadzwyczajnym przepisom prawa. To coś więcej! W naszą odpowiedzialność wpisana jest modlitwa i wołanie do Pana Boga o miłosierdzie, litość i łaskę nad swoim ludem. Dlatego Księża Biskupi zachęcają nas do codziennej modlitwy w intencji ludzi zarażonych, chorych, poddanych kwarantannie. Za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, personel szpitalny i laboratoryjny. Zachęcamy wszystkie rodziny do podjęcia we wspólnotach rodzinnych, czy jeżeli jesteśmy sami – to indywidualnie, codziennej modlitwy różańcowej. Spotykamy się wspólnie duchowo codziennie o 20.30. Przez Maryję prośmy z wiarą o miłosierdzie i ratunek dla nas, dla naszych rodzin, naszej parafii i całej Ojczyzny. Okażmy i tu naszą odpowiedzialność!
 13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content