Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 07.06.2020 r.

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 3, 16-18)

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.