Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2023r.

 1. Msze Św. niedzielne w naszej parafii, są odprawiane: w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30, wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.
 2. Nabożeństwo wypominkowe jest odprawiane w niedziele o godz. 17.15. Do wspólnej modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych serdecznie zapraszam.
 3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy tegoroczny Kurs Przedmałżeński. Z młodzieżą spotykamy się na Mszy Św. wieczornej i bezpośrednio po Mszy Św. rozpoczynamy katechezę Kursu. Wszystkich planujących zawarcie związku małżeńskiego w tym roku, serdecznie zapraszam.
 4. We środę, Kościół rozpoczyna Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszych codziennych modlitwach prośmy dobrego Boga, abyśmy jako chrześcijanie – lud nabyty krwią Zbawiciela – stanowili jeden Kościół.
 5. W piątek przypada 5 r. ingresu naszego Pasterza Diecezji Biskupa Romualda Kamińskiego. Otoczmy Go w tym dniu naszą szczególną modlitwą prosząc Boga o wszelkie potrzebne łaski w posłudze biskupiej w naszej diecezji.
 6. W ub. niedzielę, na tacę, zbieraliśmy ofiary na potrzeby budowlano – remontowe w naszym kościele. Zebranych zostało 3.041, 31 zł. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc i wsparcie tych potrzeb z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 7. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować rodzinom z Kątów Goździejewskich I, oraz mieszkańcom Choin i Małkowa za wspólną modlitwę w Waszych domach, spotkanie i życzliwe przyjęcie. Dziękuję też bardzo serdecznie za ofiary przekazane na rzecz parafii. Wszystkie ofiary przekazywane przy okazji Kolędy, są przeznaczone na wymianę ogrzewania w naszym kościele. Bóg Wam zapłać kochani za tę troskę!
 8. W tym tygodniu chciałbym odwiedzić:
  poniedziałek 16 stycznia mieszkańców Pustelnika mieszkających przy ul. Warszawskiej po stronie n-rów parzysztych od n-ru 2A do n-ru 40, początek wizyty od godz. 17.00;
  we wtorek 17 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika mieszkających przy ul. Warszawskiej po stronie n – rów nieparzystych od n-ru 1 do n-ru 25 oraz z Goździówki mieszkających pod n –rami 35A i 36, początek wizyty od godz. 17.00;
  we środę 18 stycznia, chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika mieszkających przy ul. Warszawskiej po stronie n –rów nieparzystych od n- ru 39 do n- ru 27, początek wizyty od godz. 18.00;
  we czwartek 19 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika mieszkających na ul. Szkolnej od n-ru 6 do końca (ale tylko na ul. Szkolnej), początek wizyty od godz. 16.00;
  piątek 20 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Pustelnika, jeden z nas rozpocznie od godz. 17.00 wizytę na ul. Kopernika, Jaskółki i Spacerowej, a drugi z nas rozpocznie od godz. 18.00 wizytę na ul. Klonowej, Akacjowej i Sosnowej;
  sobotę 21 stycznia odwiedzimy mieszkańców Pustelnika mieszkających na ul. Nadrzecznej, jeden z nas rozpocznie wizytę od n-ru 1A a drugi od n-ru 38, początek wizyty w sobotę od godz. 10.00.
 9. Natomiast w następnym tygodniu planujemy odwiedzić:
  poniedziałek 23 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Gorzanki mieszkających od n-ru 2 do n-ru 11, początek wizyty od godz. 17.00;
  we wtorek 24 stycznia chciałbym odwiedzić również mieszkańców Gorzanki mieszkających od n-ru 14 już do końca, początek wizyty od godz. 17.00;
  we środę 25 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika mieszkających przy ulicach Lipowej, Poprzecznej, Świerkowej i Leśnej, początek wizyty od godz. 18.00;
  we czwartek 26 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Wólki Konstancji mieszkających pod n-rami 19, 20A i 21 oraz Kolonii Wólka Wybraniecka, początek wizyty od godz. 16.00;
  piątek 27 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Pustelnika, jeden z nas rozpocznie wizytę na ulicy Słonecznej a drugi z nas na ul. Krótkiej, początek wizyty od godz. 18.00;
  sobotę 28 stycznia, jeden z nas odwiedzi mieszkańców Wólki Konstancji a drugi z nas mieszkańców Wólki Wybranieckiej, początek wizyty w sobotę od godz. 9.00.
 10. Bardzo serdecznie proszę o odbiór szopek bożonarodzeniowych, które były wykonane i przyniesione na doroczny konkurs szopek. Przy tej okazji, pragnę pogratulować wszystkim laureatom wspaniałych prac. Bardzo proszę o odebranie szopek do końca miesiąca.
 11. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content