Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

WIELKI CZWARTEK – 28.03.2024r.

  1. Dziś wraz z całym Kościołem przeżywamy uroczyście wydarzeń Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii, pojmania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, sąd przed arcykapłanem Kajfaszem i wtrącenie naszego Zbawiciela do więzienia. Chcemy być w tych wydarzeniach przy naszym Panu. Po zakończeniu Liturgii możliwość adoracji Pana Jezusa do godz. 21.00. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
  2. Jutro przypada Wielki Piątek – dzień męki i śmierci naszego Pana Jezusa. W tym dniu – my jako Kościół Jezusa, trwamy w modlitwie i rozmyślaniu nad męką naszego Zbawiciela. Adoracja w ciemnicy od godz. 8.00. O godz. 15.00, w godzinie śmierci Pana Jezusa, rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Uroczystą Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy jutro o godz. 18.00. Po Liturgii możliwość adoracji Pana Jezusa w grobie do godz. 21.00. Zgodnie z najdawniejszą tradycją, w tym dniu Kościół nie sprawuje Sakramentów.
  3. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, z wiarą uczestniczącym w adoracji krzyża, podczas uroczystej celebracji pamiątki męki i śmierci Pana Jezusa.
  4. W Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża, ofiary które złożymy na tacę, przeznaczone są na konserwację Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
  5. Wspólnota Żywego Różańca Rodziców Modlących się za Swoje Dzieci organizuje całonocne czuwanie przy grobie Pana Jezusa. Na godzinne czuwanie można jeszcze zapisywać się w zakrystii.
  6. Pamiętajmy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły i powinien on trwać do zakończenia Liturgii Wigilii Paschalnej.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content