Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 6, 1-6)

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

WIELKI PIĄTEK – 29.03.2024r.

  1. Dzisiaj przeżywamy Wielki Piątek – dzień męki i śmierci naszego Pana Jezusa. Jako Kościół Jezusa, trwamy dzisiaj w modlitwie i rozmyślaniu nad męką naszego Zbawiciela. Po Liturgii możliwość adoracji Pana Jezusa w grobie do godz. 21.00.
  2. Ofiary które złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na konserwację Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
  3. Wspólnota Żywego Różańca Rodziców Modlących się za Swoje Dzieci organizuje całonocne czuwanie przy grobie Pana Jezusa. Na godzinne czuwanie można jeszcze zapisywać się w zakrystii.
  4. Pamiętajmy, że dziś obowiązuje nas post ścisły i powinien on trwać do zakończenia Liturgii Wigilii Paschalnej.
  5. Jutro, w Wielką Sobotę, trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. W modlitwie, poście, wyciszeniu i skupieniu oczekujemy na Jego zmartwychwstanie. Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8.30. Od godz. 9.00 święcenie pokarmów na nasze stoły wielkanocne. Szczegółowy program święcenia znajdziemy w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej naszej parafii. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. O godz. 18.30 nabożeństwo Gorzkich Żali. Uroczystą Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00. W Liturgii Wigilii Paschalnej wszyscy uczestniczymy ze świecami chrzcielnymi. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content