I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego MARKA (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02.2021 r.

 1. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00.
 2. Po Mszy Św. o godz. 9.00, pierwsze w tym roku, nasze wspólne nabożeństwo Gorzkich Żali. Z udziałem w nabożeństwie Gorzkich Żali, łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 3. Młodzież planującą w najbliższym czasie zawarcie małżeństwa, serdecznie zapraszam na Mszę Św. wieczorną. Bezpośrednio po Mszy Św. kolejna katecheza Kursu Przedmałżeńskiego.
 4. Ofiary, które dzisiaj złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na prace budowlane związane z ogrzewaniem naszego kościoła. Wszystkim za życzliwą pomoc i wsparcie tych prac serdecznie dziękuję.
 5. Jutro przeżywać będziemy święto Święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Msze Św. w naszym kościele o 17.00 i 18.00. Serdecznie zapraszam. Wszystkim, którzy w jutrzejsze święto nawiedzą naszą katedrę lub konkatedrę i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, udziela się odpustu zupełnego.
 6. W piątek o godz. 15.30, Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci, później Msza Św. o godz. 16.00. Wieczorna Msza Św. o godz. 17.30 a o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych. Z udziałem w Drodze Krzyżowej, łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 7. W przyszłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. do puszek zbierać będziemy ofiary na dzieło misyjne Ad Gentes. Za życzliwą pomoc i wsparcie wszystkim serdecznie dziękuję.
 8. W ubiegłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. do puszek zbieraliśmy ofiary dla chorych objętych opieką Caritas naszej diecezji. Zebraliśmy 312 zł i 07 gr. Za życzliwe wsparcie i pomoc dla chorych, wszystkim serdecznie dziękuję.
 9. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy przez internet wspierają naszą parafię. Bóg zapłać Wam kochani za tę pomoc i życzliwość.
 10. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne przeżywać będziemy 11, 12 i 13 marca. Prowadził je będzie ks. Jakub. Szczegółowy program rekolekcji jest już dostępny na stronie internetowej naszej parafii. Program jest również wywieszony w gablocie przed kościołem. Postarajmy się tak zaplanować swój czas, aby móc w rekolekcjach uczestniczyć. Do udziału w rekolekcjach serdecznie wszystkich zapraszam.
 11. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego MARKA (Mk 1, 40-45)

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02.2021 r.

 1. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00.
 2. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30 zapraszam na spotkanie dzieci z kl. III i rodziców. Dzieci spotkanie będą mieć w salce przy kaplicy a rodzice w kościele. Dzieci i rodziców proszę o obecność.
 3. Również w dzisiejszą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. do puszek zbieramy ofiary dla chorych objętych opieką Caritas naszej diecezji. Za życzliwą pomoc i wsparcie wszystkim serdecznie dziękuję.
 4. Młodzież planującą w najbliższym czasie zawarcie małżeństwa, serdecznie zapraszam na Mszę Św. wieczorną a bezpośrednio po Mszy Św. na kolejną katechezę Kursu Przedmałżeńskiego.
 5. W tym tygodniu przeżywać będziemy Środę Popielcową, tym samym rozpoczynamy tegoroczny czasu Wielkiego Postu. W tym dniu, Msze Św. będą odprawiane o godz. 9.00, 16.00, 18.00 i 19.30. Obrzęd posypania popiołem podczas każdej Mszy Św. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Św. Serdecznie zapraszam. Pamiętajmy, we Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły.
 6. W piątek – pierwsza w tym roku – nasza wspólna Droga Krzyżowa. O godz. 15.30, Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci, później Msza Św. o godz. 16.00. Wieczorna Msza Św. o godz. 17.30 a o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych. Z udziałem w Drodze Krzyżowej, łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 7. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 9.00, pierwsze w tym roku, nasze wspólne nabożeństwo Gorzkich Żali. Z udziałem w nabożeństwie Gorzkich Żali, łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 8. W przyszłą niedzielę, ofiary które złożymy na tacę, przeznaczone są na prace budowlane związane z ogrzewaniem naszego kościoła. Wszystkim za życzliwą pomoc i wsparcie tych prac serdecznie dziękuję.
 9. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne przeżywać będziemy 11, 12 i 13 marca. Prowadził je będzie ks. Jakub. Szczegółowy program rekolekcji będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii od przyszłej niedzieli. Program będzie również wywieszony w gablocie przed kościołem. Postarajmy się tak zaplanować swój czas, aby móc w rekolekcjach uczestniczyć. Do udziału w rekolekcjach serdecznie zapraszam.
 10. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2021 r.

 1. Dzisiejsza niedziela to I Niedziela Miesiąca. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Procesji eucharystycznej nie będzie.
 2. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00.
 3. Młodzież planującą w najbliższym czasie zawarcie małżeństwa, serdecznie zapraszam na Mszę Św. wieczorną a bezpośrednio po Mszy Św. na kolejną katechezę Kursu Przedmałżeńskiego.
 4. W piątek, po Mszy Św. o godz. 18.00, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 zapraszam na spotkanie dzieci z kl. III i rodziców. Dzieci spotkanie będą mieć w salce przy kaplicy a rodzice w kościele. Dzieci i rodziców proszę o obecność.
 6. Również w przyszłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. do puszek zbierać będziemy ofiary dla chorych objętych opieką Caritas naszej diecezji. Za życzliwą pomoc i wsparcie wszystkim serdecznie dziękuję.
 7. Powoli zbliżamy się moi drodzy do świętego czasu Wielkiego Postu. Rozpoczynamy go we Środę Popielcową 17 lutego. W tym dniu, Msze Św. będą odprawiane o godz. 9.00, 16.00, 18.00 i 19.30. Więcej szczegółów odnośnie spowiedzi, nabożeństw wielkopostnych i rekolekcji, podam w przyszłą niedzielę. Serdecznie zapraszam.
 8. Kochani! Czas pandemii się jeszcze nie skończył. Pamiętajmy o ograniczeniach. Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Bardzo Was proszę, byśmy nie lekceważyli sobie obostrzeń i przepisów. Pamiętajmy o ograniczeniach co do ilości osób w kościele. Szanujmy swoje życie i zdrowie oraz innych osób.
 9. Osoby, które przekazały szopki na świąteczny konkurs szopek, bardzo proszę o odbieranie swoich prac. W tej sprawie, proszę kontaktować się z Panem Wiesławem.
 10. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego MARKA (Mk 1, 29-39)

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».
Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego MARKA (Mk 1, 21-28)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.