IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01.2017 r.

…napominam was bracia, byście mówili o tej zachęcie, którą Pan głosił w Ewangelii mówiąc, że wiele jest przyczyn składających się na błogosławiony żywot, którego każdy pragnie. Gdyż nie znajdzie się nikt, kto by nie chciał być błogosławionym. Lecz jeśli ludzie pragną tej nagrody, niech nie wzbraniają się przed ofiarą dla niej!

Św. Augustyn (+ 430)

II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r.

I dlatego zstąpił na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, przyzwyczajając się przez Niego mieszkać pośród rodzaju ludzkiego, spoczywać w ludziach i mieszkać w stworzeniach Bożych, spełniając w nich wolę Ojca i odnawiając ich ze starości grzechu ku nowości Chrystusa.

Św. Ireneusz (+ ok. 202)

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 r.

Ale Jezus wychodzi też z wody, gdyż podnosi ze sobą świat i widzi otwierające się niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i swoich potomków, jak i raj płomiennym mieczem. I Duch daje świadectwo boskości, gdyż przybiega do równego; i daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo; i jako gołębica, gdyż czci ciało, ponieważ i ono przez przebóstwienie jest Bogiem, choć daje się widzieć jako ciało.

Św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 01.01.2017 r.

I dlatego Syn Boży stał się Synem Człowieczym, aby synowie Adama, stali się synami Bożymi. To samo Słowo zrodzone z Ojca na wysokościach w sposób niewypowiedziany, nie do wyjaśnienia, nie do zrozumienia i wiecznie – rodzi się w czasie na niskościach z Bogarodzicy Dziewicy Maryi, aby ci, którzy pierwszy raz zostali zrodzeni na niskościach, zostali powtórnie zrodzeni na wysokościach, to jest z Boga. On ma jedynie Matkę na ziemi, my mamy jedynie Ojca w niebiosach.

Św. Atanazy (+ 373)

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 25.12.2016 r.

On – teraz człowiek – był bytem niezłożonym. Czym był – pozostał; czym zaś nie był – tym stał się dobrowolnie. Na początku był bez przyczyny. Cóż bowiem mogłoby być przyczyną Boga! Ale później narodził się dla określonej przyczyny – a było nią zbawienie ciebie, który gardzisz Bóstwem dlatego, że przyjęło twoją cielesną postać – za pośrednictwem duszy zbliżył się do ciała i stał się człowiekiem, Bogiem na ziemi.

Św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390)

IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12.2016r.

I tak Maryja porodziła bez udziału mężczyzny… Dziewicze poczęcie poucza nas, że Ten, który bez związków cielesnych wydał na świat Adama sprawiwszy, że wyszedł on z ziemi dziewiczej, ukształtował również bez związków cielesnych drugiego Adama w łonie Dziewicy. Pierwszy Adam wrócił do łona swej matki (to jest do ziemi); przez drugiego natomiast Adama, który do niej nie powrócił, ten, który był pogrzebany w łonie matki ziemi, został z niej wyprowadzony.

Św. Efrem (+ 373)

III NIEDZIELA ADWENTU 11.12.2016r.

Zadaniem proroka jest przepowiadanie przyszłości, a nie jej ukazywanie, Jan jest przeto więcej niż prorokiem, albowiem tego, którego poprzedzał, nie tylko zapowiadał, ale również ukazywał. Ponieważ nie był trzciną chwiejącą się od wiatru, nie był w miękkie przyodziany szaty i powiedziano, że nazwa proroka mu nie odpowiada, posłuchajmy, co o nim powiedziano: “Oto ja posyłam anioła mego i zgotuje drogę przed obliczem moim.”

Św. Grzegorz Wielki (+604)

II NIEDZIELA ADWENTU 04.12.2016r.

Albowiem przychodzi Jan na pustynię Judzką: pustynię z powodu braku nie ludzi, lecz obcowania z Bogiem; są tam bowiem ludzie, ale brak w nich Ducha Św. Tak więc miejsce przepowiadania odbija pustkę w duszach ludzkich, do których przepowiadanie zostało skierowane. Głosi również pokutę, ponieważ bliskie już jest Królestwo Niebieskie, przez które rozumie zerwanie z błędem, odwrócenie się od przestępstw, a po upokarzającym wyznaniu grzechów – mocne postanowienie świętego życia.

Św. Hilary z Poiters (+367)

I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2016r.

Po przyjściu antychrysta szalone uciechy spotęgują się w ludziach bezbożnych i wątpiących o własnym zbawieniu. …Dlatego mówi im, aby czuwali, aby zawsze byli w pogotowiu; …Gdyby wielu wiedziało, kiedy umrą, wtedy z pewnością ze względu na tę godzinę okazywaliby się gorliwymi. Aby więc nie dbali jedynie o ów dzień, nie objawia ani owego dnia wspólnego, ani dnia śmierci każdego, chcąc, aby zawsze Go oczekiwali, aby zawsze byli gorliwymi. Dlatego także koniec życia każdego niewiadomym uczynił.

Św. Jan Chryzostom (+407)