Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

ks. Adam Żmijewski

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Michała Arch., Nowy Dwór Mazowiecki

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  02 sierpnia 1959 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW

Data śmierci, miejsce pochowania

  04 stycznia 2012 r., Cmentarz parafii MB Częstochowskiej, Piastów

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • ex universa, WMSD,

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Bartłomieja Ap., Żelechlinek, Diec. Łowicka, 03.08.1959 – 20.06.1960
 • wikariusz, Świętej Trójcy, Latowicz, 20.06.1960 – 10.06.1961
 • wikariusz, MB Częstochowskiej, Wołomin, 10.06.1961– 07.06.1962
 • wikariusz, MB Częstochowskiej, Piastów, AW, 07.06.1962 – 08.06.1964
 • wikariusz, MB Nieustającej Pomocy, Warszawa-Saska Kępa, 08.06.1964 – 08.08.1970
 • proboszcz, Św. Mikołaja Bp, Dzierzbice, Diec. Łowicka, 08.08.1970 – 06.09.1974
 • proboszcz, Przemienienia Pańskiego, Budziszewice, Diec. Łowicka, 06.09.1974 – 01.09.1991
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., 01.09.1991– 25.02.2007
 • pomagający duszpastersko, Św. Karola Boromeusza, Warszawa-Las, 01.03.2007 – 04.01.2012 (†)

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992
 • mieszkaniec, DKE im. Kard. Kakowskiego, 25.02.2007 – 04.01.2012 (†)

Odznaczenia

 • przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.1993

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content