Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Schola


W naszej parafii istnieją dwie schole: dziecięca Katarzynki i młodzieżowa.

Od jesieni 2010 roku działa scholka dziecięca założona i prowadzona przez pana Pawła Gronka – naszego ówczesnego organistę. W skład scholki wchodziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku, obecnie jest w niej również młodzież z Gimnazjum w Pustelniku.

W listopadzie 2011 roku świętowaliśmy pierwszą rocznicę powstania scholki. Z tej okazji ksiądz proboszcz odprawił mszę św. w intencji dzieci, ich rodzin oraz w intencji Pana Pawła – prowadzącego scholkę. Po mszy świętej odbyło się rocznicowe spotkanie i mały poczęstunek.

21 grudnia 2011 scholka otrzymała nazwę „Katarzynki” i wzięła udział w konkursie kolęd w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. Konkurs zorganizowało LGD z Mińska Mazowieckiego (Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej). Wzięło w nim udział siedem zespołów z powiatu mińskiego. Przyznano pierwsze miejsce dla zespołu z Dobrego i drugie miejsce dla pozostałych sześciu zespołów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Gratulujemy serdecznie „Katarzynkom” udanego występu w ich pierwszym konkursie i życzymy sukcesów w przyszłości.

Od listopada 2013 roku opiekę nad scholką prowadzi obecny organista pan Piotr Pokwap. Scholka sprawuje oprawę liturgiczną niedzielnej mszy św. o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy.

Nasza schola młodzieżowa istnieje już od ponad 15 lat. Uczestniczymy czynnie w życiu parafii, współdziałamy z młodzieżą z Ruchu Światło-Życie. Stało się tradycją, że wspólnie organizujemy Koncert Kolęd. Chętnie śpiewamy również na ślubach. Wszystkich, którzy są zainteresowani i chcieliby do nas dołączyć zapraszamy co tydzień w niedzielę na Mszę Świętą o godzinie 9:00.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content