II NIEDZIELA ADWENTU – 05.12.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego ŁUKASZA (Łk 3, 1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

II NIEDZIELA ADWENTU – 05.12.2021 r.

 1. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.
 2. Dzisiaj przypada I Niedziela Miesiąca – niedziela adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo adoracyjne. Procesji eucharystycznej nie będzie.
 3. Również dzisiaj, po wszystkich Mszach Św. do puszek, zbierać będziemy ofiary na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Wszystkim za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12.30. Proszę o konieczną obecność.
 5. W dni powszednie Adwentu zapraszam na Roraty. Tradycyjnie, będą one odprawiane we wtorki i czwartki o godz. 6.30 i w soboty o godz. 7.00. Do udziału w Roratach i do wspólnej modlitwy serdecznie wszystkich zapraszam.
 6. We środę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. w naszej parafii o godz. 9.00, 17.00 i 19.00. Pamiętajmy by w tym dniu uczestniczyć we Mszy Św. Wszystkich serdecznie zapraszam. Z racji uroczystości we środę nie będzie nabożeństwa ku czci Św. Józefa.
 7. W środową uroczystość, podczas Mszy Św. o godz. 17.00, dzieci z kl. III będą mieć wręczane przez rodziców medaliki. Bardzo proszę dzieci i rodziców o obecność.
 8. W piątek po wieczornej Mszy Św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Do wspólnej modlitwy wszystkich serdecznie zapraszam.
 9. W przyszłą niedzielę przypada II niedziela miesiąca. Po Mszy Św. o godz. 12.30, spotkanie rodziców i dzieci z kl. III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. Rodzice spotkanie mieć będą w kościele a dzieci w salce obok kaplicy.
 10. W przyszłą niedzielę ofiary które złożymy na tacę przeznaczone są na prace budowlano – remontowe w naszym kościele. Za życzliwe wsparcie wszystkim z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 11. W II niedzielę listopada zbieraliśmy na tacę ofiary przeznaczone na prace remontowo – budowlane w naszej parafii. Przekazaliście na ten cel 2.805,21 zł. Również tego dnia, do puszek zbieraliśmy ofiary z okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zebraliśmy 497,51 zł. Natomiast w III niedzielę listopada, zbieraliśmy na tacę ofiary na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarchominie. Zebraliśmy na ten cel 2.075,71 zł. Wszystkim Wam kochani, za życzliwe wsparcie tych potrzeb z całego serca dziękuję.
 12. Na stoliku są do nabycia opłatki na nasze stoły wigilijne. Ofiary składane przy nabyciu opłatków, są przeznaczone na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła.
 13. W zakrystii, są do nabycia świece wigilijne Caritas. Dochód ze sprzedaży świec, jest przeznaczony na wakacyjny wypoczynek najbiedniejszych dzieci. Bóg zapłać za wsparcie tej akcji.
 14. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021 r.

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tegoroczny Adwent. Okres Adwentu ma zawsze podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi ale jednocześnie kieruje nasze serca ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Jest zatem dla nas ludzi wiary, czasem radosnego oczekiwania.
 2. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.
 3. W dni powszednie Adwentu zapraszam na Roraty. Tradycyjnie, będą one odprawiane we wtorki i czwartki o godz. 6.30 i w soboty o godz. 7.00. Do udziału w Roratach i do wspólnej modlitwy serdecznie wszystkich zapraszam.
 4. W dzisiejszą niedzielę, po każdej Mszy Św. święcenie opłatków na nasze stoły wigilijne. Dbajmy kochani o to, aby na naszym stole był święcony opłatek a nie kupiony gdziekolwiek. Ofiary, które przy tej okazji będziemy składali, przeznaczone są na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła. Bóg zapłać Wam za tę pomoc.
 5. W zakrystii można już nabywać świece wigilijne Caritas. Dochód ze sprzedaży świec, jest przeznaczony na wakacyjny wypoczynek najbiedniejszych dzieci. Bóg zapłać za wsparcie tej akcji.
 6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12.30. Proszę o konieczną obecność.
 7. We wtorek przypada święto Św. Andrzeja Ap. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 8. We środę po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo ku czci Św. Józefa. W piątek po wieczornej Mszy Św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Do wspólnej modlitwy wszystkich serdecznie zapraszam.
 9. W piątek przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.15. Msza Św. o godz. 17.00. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.
 10. W sobotę I Sobota Miesiąca. O godz. 15.00 Msza Św. w int. Żywego Różańca. Po Mszy Św. nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Koła Żywego Różańca. Wszystkich miłośników modlitwy różańcowej serdecznie zapraszam.
 11. W przyszłą niedzielę – I Niedziela Miesiąca – niedziela adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo adoracyjne. W przyszłą niedzielę procesji eucharystycznej już nie będzie.
 12. Również w przyszłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. do puszek, zbierać będziemy ofiary na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Wszystkim za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 13. Jeszcze w tę sobotę wymiana dokumentów cmentarnych. Dotyczy ona grobów w sektorach B, C, D i E. W zakrystii możemy się zapisać na odpowiadający termin.
 14. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego ŁUKASZA (Łk 21, 25-28. 34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021 r.

Słowa Ewangelii według świętego JANA (J 18, 33b-37)

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021 r.

 1. Msze Św. niedzielne w naszej parafii są odprawiane w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.
 2. W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to już ostatnia niedziela w tym roku liturgicznym. Z racji tej uroczystości, po Mszy Św. o godz. 9.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata. Z udziałem w tym nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Do udziału we Mszy Św. i nabożeństwie, serdecznie wszystkich zapraszam.
 3. Wyjątkowo w dzisiejszą niedzielę, rozpoczynamy nasze tegoroczne rekolekcje. Rekolekcje głosi O. Bogdan Bańdur, ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów. Szczegółowy program rekolekcji jest wywieszony w gablocie przed kościołem jak również znajdziemy go na stronie internetowej naszej parafii. Przypomnę krótko: w dniach 22,23 i 24 listopada, Msze Św. z konferencjami dla dorosłych o godz. 9.00, 17.00 i 19.00. Msza Św. z konferencją dla dzieci z kl. 0 – III o godz. 15.00. Spowiedź 23 i 24 listopada czyli we wtorek i we środę. Podczas Mszy Św. dla dzieci, spowiedzi nie będzie. Rekolekcje kończymy w dniu naszego odpustu czyli 25 listopada. Ofiary, które składać będziemy na tacę przy okazji rekolekcji, przeznaczone są jako nasze podziękowanie dla Ojca Rekolekcjonisty. Wszystkim za życzliwe wsparcie z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!
 4. Naszą doroczną uroczystość odpustową przeżywać będziemy we czwartek 25 listopada. Uroczysta Msza Św. odpustowa o godz. 18.00 a po Mszy Św. procesja eucharystyczna. Serdecznie zapraszam ministrantów, sypaczki, bielanki, Panie i Panów z Żywego Różańca, Panów z asysty kościelnej i wszystkich naszych strażaków.
 5. Ofiary, które dzisiaj złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarchominie. Wszystkim za życzliwą pomoc i wsparcie z całego serca dziękuję.
 6. Spotkanie rodziców i dzieci z kl. III dzisiaj, tradycyjnie po Mszy Św. o godz. 12.30.
 7. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania również dzisiaj ale po Mszy Św. wieczornej. Proszę o konieczną obecność.
 8. Przyszła niedziela to już I Niedziela Adwentu. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. W dni powszednie Adwentu zapraszam na Roraty. Tradycyjnie, będą one odprawiane we wtorki i czwartki o godz. 6.30 i w soboty o godz. 7.00. Do udziału w Roratach i do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.
 9. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Św. święcenie opłatków na nasze stoły wigilijne. Dbajmy kochani o to, aby na naszym stole był święcony opłatek a nie kupiony gdziekolwiek. Ofiary, które przy tej okazji będziecie składali, przeznaczone są na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła. Bóg zapłać Wam za tę pomoc.
 10. Od przyszłej niedzieli w zakrystii będzie można nabywać świece wigilijne Caritas. Serdecznie zapraszam.
 11. W soboty trwa wymiana dokumentów cmentarnych. Dotyczy ona grobów w sektorach B, C, D i E. W zakrystii możemy się zapisać na odpowiadający termin.
 12. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.