II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2018 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.

2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy tegoroczny Kurs Przedmałżeński. Młodzież planującą w niedalekiej przyszłości sakramentalny związek małżeński, serdecznie zapraszam. Spotykamy się na wieczornej Mszy Św. i bezpośrednio po Mszy rozpoczynamy katechezę.

3. Dzisiaj przypada także 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domostw, rodzinnych stron.

4. We czwartek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku, tydzień ten przebiegać będzie pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą.” W naszych codziennych modlitwach prośmy dobrego Boga, aby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno.

5. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym tygodniu gościli nas w swoich domach z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i przekazane na rzecz parafii ofiary.
W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy:
W poniedziałek 15 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Cięciwy. Początek wizyty od godz. 18.00 oraz mieszkańców Kątów Goździejewskich I mieszkających na tzw. „Góreczce” po lewej stronie jadąc do Dębego. Początek wizyty również od godz. 18.00.
We wtorek 16 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 1 do n-ru 17 po stronie numerów nieparzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 17 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 2 do n-ru 18 po stronie numerów parzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 18 stycznia, chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 20 do n-ru 38. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz mieszkańców Kątów Goździejewskich I mieszkających na tzw. „Góreczce” po prawej stronie jadąc w kierunku Dębego. Tu początek wizyty również od godz. 17.00.
W piątek 19 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Zawiesiuch. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz ulic Jaskółki i Spacerowej. Początek wizyty od godz. 18.00.
Natomiast w sobotę 20 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Cisówki. Początek wizyty od godz. 09.00.
Natomiast w następnym tygodniu:
W poniedziałek 22 stycznia i we wtorek 23 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Łęki. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 24 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Kątów Goździejewskich I mieszkających na ulicy Słonecznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 25 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Choin od początku do n-ru 12A. Początek wizyty od godz. 17.00.
W piątek 26 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Choin, jeden z nas rozpocznie od n-ru 13 a drugi od n-ru 35. Ks. Jakub od n-ru 35 rozpoczynał będzie od godz. 17.00, ja od n-ru 13 rozpoczynał będę od godz. 18.00. (Gdyby ks. Jakub mógł być we czwartek, wówczas mieszkańców Choin odwiedzimy we czwartek a w piątek odwiedzilibyśmy mieszkańców Wólki Konstancji).
W sobotę 27 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Krubek – Górek. Początek wizyty od godz. 9.00.

6. W piątek po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

7. Z racji trwającej wizyty duszpasterskiej bardzo serdecznie proszę, aby sprawy kancelaryjne umawiać wcześniej.

8. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2018 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy Św. o godz. 11.00 specjalne błogosławieństwo małych dzieci. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada także I Niedziela Miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

3. W przyszłą niedzielę 14 stycznia rozpoczynamy tegoroczny Kurs Przedmałżeński. Młodzież planującą w niedalekiej przyszłości sakramentalny związek małżeński, serdecznie zapraszam. Spotykamy się na wieczornej Mszy Św. i bezpośrednio po Mszy rozpoczynamy katechezę.

4. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym tygodniu gościli nas w swoich domach z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i przekazane na rzecz parafii ofiary.
W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy:
W poniedziałek 8 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Poręb. Początek wizyty od godz. 18.00.
We wtorek 9 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika zamieszkujących przy ulicach: Cichej, Krótkiej i Bocznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 10 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Słonecznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 11 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Warszawskiej mieszkających po stronie numerów parzystych od n-ru 40 do n-ru 2A. Początek wizyty od godz. 18.00.
W piątek 12 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców ulic: Warszawskiej po stronie numerów nieparzystych i ul. Wąskiej. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz Goździk i Polnej, początek wizyty od godz. 18.00.
W sobotę 13 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Walercina Starego. Początek wizyty od godz. 9.00.; Walercina Nowego oraz tzw. „Główki”. Początek wizyty od godz. 9.00.
W przyszłym tygodniu, w poniedziałek 15 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Cięciwy. Początek wizyty od godz. 18.00.
We wtorek 16 stycznia, chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 1 do n-ru 17 po stronie numerów nieparzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 17 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 2 do n-ru 18 po stronie numerów parzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 18 stycznia, chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 20 do n-ru 38. Początek wizyty od godz. 17.00.
W piątek 19 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Zawiesiuch. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz ulic Jaskółki i Spacerowej. Początek wizyty od godz. 18.00.
Natomiast w sobotę 20 stycznia, chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Cisówki. Początek wizyty od godz. 09.00.

5. Z racji trwającej wizyty duszpasterskiej bardzo serdecznie proszę, aby sprawy kancelaryjne umawiać wcześniej.

6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

I NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 31.12.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wszystkie rodziny zapraszam szczególnie na Mszę Św. o godz. 12.30. Po Mszy Św. specjalne błogosławieństwo rodzin.

2. W dzisiejszą niedzielę, wypada też ostatni dzień roku kalendarzowego. Po Mszy Św. o godz. 18.00 nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne na zakończenie Starego Roku. Z udziałem w nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do udziału w nabożeństwie wszystkich serdecznie zapraszam.

3. Jutro przeżywać będziemy pierwszy dzień Nowego Roku. W tym dniu Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i nadania Najświętszego Imienia Jezus. W jutrzejszą uroczystość porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo dziękczynno – błagalne o uproszenie Bożej opieki w Nowym Roku. Z udziałem w nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do udziału w nabożeństwie wszystkich serdecznie zapraszam.

4. We wtorek 2 stycznia o godz. 18.00 spotkanie i próba dla młodzieży przystępującej do sakramentu Bierzmowania. Młodzież proszę o konieczną obecność.

5. W piątek 5 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 18.00, przeżywać będziemy uroczystość Bierzmowania naszej młodzieży. Uroczystości przewodniczył będzie Ks. Bp Marek Solarczyk. Z tej racji, we środę 3 stycznia od godz. 17.00 spowiedź dla rodziców młodzieży i świadków Bierzmowania. Spowiedź dla młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania we czwartek 4 stycznia od godz. 17.30.

6. Również w piątek ale o godz. 15.30 Msza Św. dla Kółek Żywego Różańca, a po Mszy Św. nabożeństwo różańcowe. Wszystkich miłośników modlitwy różańcowej serdecznie zapraszam.

7. W sobotę 6 stycznia przeżywać będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną u nas świętem Trzech Króli. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy Św. poświęcenie kredy i kadzidła. Poświęconą kredą znaczymy drzwi naszych domów a spalane kadzidło przypomina nam, że nasze domy są miejscem modlitwy, w którym pragniemy wszystko czynić dla chwały Boga. Ofiary, które złożymy w sobotę na tacę, przeznaczone są na misje.

8. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Chrztu Pańskiego. Po Mszy Św. o godz. 11.00 specjalne błogosławieństwo małych dzieci. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam.

9. Przyszła niedziela to także I Niedziela Miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

10. W niedzielę 14 stycznia rozpoczynamy tegoroczny Kurs Przedmałżeński. Młodzież planującą w niedalekiej przyszłości sakramentalny związek małżeński, serdecznie zapraszam.

11. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym tygodniu gościli nas w swoich domach z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i przekazane na rzecz parafii ofiary.
W tym tygodniu z wizytą duszpasterską będziemy tylko 02 stycznia. W tym dniu od godz. 18.00 odwiedzimy mieszkańców ulic: Brzozowej, Budowlanej i Granicznej.
Wizytę wznowimy od poniedziałku 8 stycznia.
W poniedziałek 8 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pręb. Początek wizyty od godz. 18.00.
We wtorek 9 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika zamieszkujących przy ulicach: Cichej, Krótkiej i Bocznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 10 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Słonecznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 11 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Warszawskiej mieszkających po stronie numerów parzystych od n-ru 40 do n-ru 2A. Początek wizyty od godz. 18.00.
W piątek 12 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców ulic: Warszawskiej po stronie numerów nieparzystych i ul. Wąskiej. Początek wizyty od godz. 17.00; Goździk i Polnej, początek wizyty od godz. 18.00 i mieszkańców Cięciwy, początek wizyty od godz. 18.00.
W sobotę 13 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Walercina Starego. Początek wizyty od godz. 9.00.; Walercina Nowego oraz tzw. „Główki”. Początek wizyty od godz. 9.00 i Zawiesiuch, początek wizyty od godz. 9.00.

12. Z racji trwającej wizyty duszpasterskiej bardzo serdecznie proszę, aby sprawy kancelaryjne umawiać wcześniej.

13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś Msze Św. o godz. 09.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 z racji Wigilii nie będzie.

2. Poświęcone opłatki na nasz stół wigilijny można jeszcze nabywać w kruchcie kościoła lub w zakrystii. Tradycyjnie, ofiary złożone przy tej okazji, przeznaczone są na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła.

3. W kruchcie przy wyjściu z kościoła, u ministrantów nabywać możemy poświęcone sianko pod opłatek na wigilijny stół. Ofiary, które składamy ministrantom, przeznaczone są przez nich na wspólny wiosenny wyjazd pielgrzymkowy.

4. W zakrystii, możemy nabywać świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Do nabywania świec serdecznie zachęcam.

5. W imieniu naszej scholi, bardzo serdecznie zapraszam na wspólne kolędowanie i koncert kolęd. Początek kolędowego wieczoru dzisiaj godzinę przed Pasterką, czyli o 23.00.

6. Pasterka tradycyjnie będzie odprawiana o godz. 24.00.

7. Ofiary, które złożymy na tacę w czasie Pasterki przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia. Za złożone ofiary i wsparcie wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!

8. Jutro przypada I Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze Św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 nie będzie.

9. We wtorek II Dzień Świąt. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Ofiary które złożymy na tacę we wtorek, przeznaczone są na budowę nowych świątyń w naszej diecezji. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy wszystkich serdecznie zapraszam.

10. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Wszystkie rodziny zapraszam szczególnie na Mszę Św. o godz. 12.30. Po Mszy Św. specjalne błogosławieństwo rodzin.

11. Również w przyszłą niedzielę ostatni dzień starego roku. O godz. 18.00 Msza Św. kończąca stary rok i nabożeństwo. Z udziałem w nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach. Do udziału we Mszy Św. i w nabożeństwie serdecznie zapraszam.

12. Moi Kochani! Bezpośrednio po świętach rozpoczniemy tegoroczną wizytę duszpasterską.
We środę 27 grudnia chciałbym odwiedzić mieszkańców Walercina Starego. Początek wizyty od godz. 9.30.
We czwartek 28 grudnia chciałbym odwiedzić mieszkańców Walercina Nowego oraz tzw. „Główki”. Początek wizyty od godz. 10.00.
W piątek 29 grudnia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Małkowa. Początek wizyty od godz. 9.00.
W sobotę 30 grudnia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Poręb i Gorzanki. Początek wizyty od godz. 9.00.
W pierwszym tygodniu Nowego Roku z wizytą duszpasterską będziemy tylko 02 stycznia. W tym dniu od godz. 17.30 chciałbym odwiedzić mieszkańców ulic: Brzozowej, Budowlanej i Granicznej.
Wizyty wznowimy po Bierzmowaniu od 08 stycznia.

13. W piątek 05 stycznia o godz. 18.00 przeżywać będziemy uroczystość Bierzmowania naszej młodzieży. Uroczystości przewodniczył będzie Ks. B-p Marek Solarczyk. Natomiast 28, 29 i 30 grudnia, spotkania dla młodzieży przed Bierzmowaniem. Młodzież proszę o konieczną obecność.

14. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.

2. Poświęcone opłatki na nasz stół wigilijny można nabywać w kruchcie kościoła lub w zakrystii. Tradycyjnie, ofiary złożone przy tej okazji, przeznaczone są na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła.

3. W kruchcie przy wyjściu z kościoła, u ministrantów nabywać możemy poświęcone sianko pod opłatek na wigilijny stół. Ofiary, które składamy ministrantom, przeznaczone są przez nich na wspólny wiosenny wyjazd pielgrzymkowy.

4. Również przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii, możemy nabywać świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Do nabywania świec serdecznie zachęcam.

5. W okresie Adwentu, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach. Msze Św. roratnie odprawiane są we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.45. Ostatnie w tym roku Roraty będą w sobotę. Do wspólnej modlitwy wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

6. Zbliżamy się już do uroczystości Bożego Narodzenia. Tegoroczna Wigilia wypada w najbliższą niedzielę. Z tej racji zmieniony będzie porządek Mszy Św. Msze Św. będą odprawiane o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 już nie będzie. Pasterka tradycyjnie o godz. 24.00. W I Dzień Świąt Msze Św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 również nie będzie. We wtorek – w II Dzień Świąt, porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy wszystkich serdecznie zapraszam.

7. W imieniu naszej scholi, bardzo serdecznie zapraszam na wspólne kolędowanie i koncert kolęd. Początek kolędowego wieczoru godzinę przed Pasterką, czyli o 23.00 w Wigilijny wieczór.

8. Ofiary, które złożymy na tacę w czasie Pasterki przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia. Za złożone ofiary i wsparcie wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!

9. W tym tygodniu, kto chciałby skorzystać jeszcze ze spowiedzi zapraszam w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 18.30, we czwartek od godz. 18.00, w piątek i w sobotę od godz. 18.30. Do chorych wyjadę w sobotę od godz. 9.30.

10. Moi Kochani! Bezpośrednio po świętach rozpoczniemy tegoroczną wizytę duszpasterską.
We środę 27 grudnia chciałbym odwiedzić mieszkańców Walercina Starego. Początek wizyty od godz. 9.30.
We czwartek 28 grudnia chciałbym odwiedzić mieszkańców Walercina Nowego. Początek wizyty od godz. 10.00.
W piątek 29 grudnia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Małkowa. Początek wizyty od godz. 9.00.
W sobotę 30 grudnia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Poręb i Gorzanki. Początek wizyty od godz. 9.00.

11. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00

2. Również dzisiaj, po wszystkich Mszach Św. zbierać będziemy do puszek ofiary na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję. Bóg zapłać.

3. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30, spotkanie młodzieży kl. I i II ponad gimnazjalnych przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Młodzież proszę o konieczną obecność.

4. Od dzisiejszej niedzieli w kruchcie przy wyjściu z kościoła, u ministrantów nabywać możemy poświęcone sianko pod opłatek na wigilijny stół. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest przez ministrantów na wspólny wiosenny wyjazd pielgrzymkowy.

5. Poświęcone opłatki na nasz stół wigilijny można już nabywać w kruchcie kościoła i w zakrystii. Tradycyjnie, dochód ze sprzedaży opłatków przeznaczony jest na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła.

6. Również od dzisiaj, możemy nabywać świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Do nabywania świec serdecznie zachęcam.

7. Osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu pielgrzymkowego do Fatimy, zapraszam na spotkanie dzisiaj po Mszy Św. o godz. 18.00. Bardzo proszę o obecność.

8. W okresie Adwentu, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach. Msze Św. roratnie odprawiane będą we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.45. Do wspólnej modlitwy wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

9. Młodzież kl. I i II ponad gimnazjalnych, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania zapraszam na spotkanie jeszcze w sobotę o godz. 12.00.

10. Wszystkie bielanki i sypaczki zapraszam na spotkanie opłatkowe w sobotę na godz. 13.00. Zapraszamy też dziewczynki, które chciałyby być bielankami lub sypaczkami. Można się będzie wtedy zapisać.

11. Zwracam się do Was z serdeczną prośbą. Jeśli ktoś z Was mógłby ofiarować do kościoła choinkę to bardzo proszę o kontakt w zakrystii.

12. Powoli zbliżamy się do uroczystości Bożego Narodzenia. Tegoroczna Wigilia wypada w niedzielę. Z tej racji zmieniony będzie porządek Mszy Św. Msze Św. będą odprawiane o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 już nie będzie. Pasterka tradycyjnie o godz. 24.00. W I Dzień Świąt Msze Św. o godz. 9.00, 11.00 i 12.30. Wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 również nie będzie.

13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

I NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu a jednocześnie rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Niech to będzie dla nas czas uważnego czuwania duchowego, abyśmy w tym roku jak najpełniej chcieli przeżywać obecność i działanie Ducha Św. w nas.

2. Dzisiejsza niedziela to także I Niedziela Miesiąca. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Jeżeli jeszcze pogoda pozwoli, po nabożeństwie procesja Eucharystyczna. Bardzo serdecznie zapraszam ministrantów, bielanki, sypaczki, Panie i Panów z Żywego Różańca, strażaków i Panów z asysty kościelnej.

3. Również dzisiaj, po każdej Mszy Św. święcone będą opłatki na nasze wigilijne stoły. Dbajmy o to, by opłatek na naszym stole był poświęcony i był wyznaniem naszej wiary a nie tylko tradycji. Opłatki można już nabywać w kruchcie kościoła i w zakrystii. Tradycyjnie, dochód ze sprzedaży opłatków przeznaczony jest na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła.

4. W okresie Adwentu, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach. Msze Św. roratnie odprawiane będą we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.45. Do wspólnej modlitwy wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

5. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30, spotkanie młodzieży kl. I i II ponad gimnazjalnych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Młodzież proszę o konieczną obecność.

6. Dzisiaj, w remizie strażackiej jest otwarta kawiarenka. Można zjeść dobre ciastko, napić się kawy czy herbaty. Zarobione w ten sposób pieniądze, strażacy dołączą do już zebranych pieniędzy, by zakupić mały projektor kinowy. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Kawiarenka będzie czynna do ostatniego ciastka.

7. W piątek przeżywać będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. w naszej parafii o godz. 17.00 i 18.00. Podczas Mszy Św. o godz. 18.00 dzieci kl. III przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św. będą miały poświęcenie i nałożenie przez mamy medalików. Dzieci, rodziców oraz wszystkich najbliższych do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

8. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje nas post.

9. Młodzież kl. I i II ponad gimnazjalnych, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, będzie mieć swoje spotkanie w sobotę o godz. 12.00 i w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30. Młodzież proszę o konieczną obecność.

10. W przyszłą niedzielę, po wszystkich Mszach Św. zbierać będziemy do puszek ofiary na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję. Bóg zapłać.

11. Od przyszłej niedzieli w kruchcie przy wyjściu z kościoła, ministranci sprzedawać będą poświęcone sianko, pod opłatek na wigilijny stół. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest przez ministrantów na wspólny wyjazd pielgrzymkowy.

12. Również od przyszłej niedzieli będzie można nabywać świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Do nabywania świec serdecznie zachęcam.

13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26.11.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to także ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Z udziałem w nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który wolno nam ofiarować za samych siebie.

2. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.

3. We czwartek przeżywać będziemy święto Św. Andrzeja Apostoła. Msza Św. o godz. 8.00. Do udziału we Mszy Św. i do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

4. W piątek przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.15. Msza Św. dla nich o godz. 17.00. Później spowiedź dla dorosłych. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00. Po Mszy Św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

5. W sobotę I Sobota Miesiąca. Msza Św. dla Kółek Żywego Różańca o godz. 15.30 a po Mszy Św. nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Koło Różańcowe. Wszystkich miłośników modlitwy różańcowej serdecznie zapraszam.

6. W przyszłą niedzielę 03 grudnia, rozpoczynamy już tegoroczny Adwent, przygotowujący nas do uroczystości Bożego Narodzenia a tym samym rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny. Po każdej Mszy Św. w przyszłą niedzielę, święcone będą opłatki na nasze wigilijne stoły. Dbajmy, by opłatek na naszym stole był poświęcony i był wyznaniem naszej wiary a nie tylko tradycji. W Adwencie, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach. Msze Św. roratnie odprawiane będą we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.45. Do wspólnej modlitwy wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.

7. Przyszła niedziela to także I Niedziela Miesiąca, Niedziela Adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Jeżeli jeszcze pogoda pozwoli, po nabożeństwie procesja Eucharystyczna. Bardzo serdecznie zapraszam ministrantów, bielanki, sypaczki, Panie i Panów z Żywego Różańca, strażaków i Panów z asysty kościelnej.

8. Poczynając od przyszłej niedzieli, w remizie strażackiej będzie w niedziele otwarta kawiarenka. Można będzie zjeść dobre ciastko, napić się kawy czy herbaty. Zarobione w ten sposób pieniądze, strażacy dołączą do już zebranych pieniędzy, by zakupić mały projektor kinowy. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

9. Od niedzieli 10 grudnia w kruchcie przy wyjściu z kościoła, ministranci sprzedawać będą poświęcone sianko. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest przez ministrantów na wspólny wyjazd pielgrzymkowy.

10. Wczoraj zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje i przeżywaliśmy nasz odpust parafialny. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli i w rekolekcjach i uroczystościach odpustowych za Waszą obecność, wspólną modlitwę. Dziękuję ministrantom, naszym sypaczkom, strażakom, Paniom i Panom z Żywego Różańca, Panom z asysty kościelnej. Dziękuję Panu Wiesławowi za pracę i Pani Żanecie, Panu organiście, scholom. Bóg zapłać Wszystkim za Wasze świadectwo wiary.

11. Młodzież kl. I i II ponad gimnazjalnych, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, będzie mieć swoje spotkanie w sobotę o godz. 12.00 i w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30. Młodzież proszę o konieczną obecność.

12. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.

2. Ofiary, które dzisiaj złożyliśmy na tacę, przeznaczone są na utrzymanie naszego diecezjalnego seminarium duchownego w Tarchominie. Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękuję. Bóg zapłać.

3. Również dzisiaj, po wszystkich Mszach Św. ks. Dyrektor wydziału misyjnego naszej kurii, rozprowadza kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc naszym misjonarzom. O wsparcie dla naszych misjonarzy przez nabywanie kalendarza serdecznie prosimy. Za wsparcie i życzliwą pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.

4. Młodzież kl. I i II ponad gimnazjalnych, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, będzie mieć swoje spotkanie dziś po Mszy Św. o godz. 12.30. Młodzież proszę o konieczną obecność.

5. W tym tygodniu, w najbliższy czwartek, rozpoczynamy nasze tegoroczne rekolekcje a w sobotę, na zakończenie rekolekcji, przeżywać będziemy nasz odpust parafialny ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy. Rekolekcje przeżywać będziemy w dniach 23, 24 i 25 listopada.
We czwartek 23.11 i w piątek 24.11 Msze Św. z naukami dla dorosłych o godz. 9.00, 17.00 i 19.00.
Msza Św. z nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 15.00.
Młodzież gimnazjalną i starszą zapraszamy na godz. 17.00 lub 19.00.
Spowiedź zarówno we czwartek jak i w piątek rano od godz. 9.00, po południu od godz. 15.00.
W sobotę spowiedzi już nie będzie.
W sobotę 25 listopada nasz odpust parafialny. Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną o godz. 17.00. Zapraszam ministrantów, sypaczki, bielanki, Panie i Panów z Żywego Różańca, Panów z asysty kościelnej i strażaków. Szczegółowy program rekolekcji znajdziemy wywieszony w gablotach przed kościołem i na parafialnej stronie internetowej.
Do udziału w rekolekcjach wszystkich Was moi drodzy bardzo serdecznie zapraszam.

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to także ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Z udziałem w nabożeństwie łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który wolno nam ofiarować za samych siebie. Natomiast za dwa tygodnie, od niedzieli 03 grudnia, rozpoczynamy już tegoroczny Adwent przygotowujący nas do uroczystości Bożego Narodzenia.

7. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.11.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 18.00.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada też Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej racji po wszystkich Mszach Św. do puszek zbierać będziemy ofiary na pomoc naszym braciom w wierze, prześladowanym za przyznawanie się do Chrystusa. Wszystkim ofiarodawcom za życzliwą pomoc z całego serca dziękuję. Bóg zapłać!

3. Również dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci z kl. III przygotowujących się do I Komunii Św. i dla ich rodziców. Dzieci będą mieć spotkanie z siostrą w sali a rodzice w kościele.

4. We czwartek przeżywać będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Do wspólnej modlitwy i do udziału we Mszy Św. serdecznie zapraszam.

5. W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy na tacę, przeznaczone są na utrzymanie naszego diecezjalnego seminarium duchownego w Tarchominie.

6. Również w przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Św. ks. Dyrektor wydziału misyjnego naszej kurii, rozprowadzał będzie kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc naszym misjonarzom. O wsparcie dla naszych misjonarzy przez nabywanie kalendarza serdecznie prosimy.

7. Młodzież kl. I i II ponadgimnazjalnych, przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, będzie mieć swoje spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30. Młodzież proszę o konieczną obecność.

8. Powoli zbliżamy się do czasu naszych rekolekcji i uroczystości odpustowych. Tegoroczne rekolekcje prowadzić będzie biblista ks. Janusz Kijek. Rekolekcje przeżywać będziemy w dniach 23, 24 i 25 listopada.
We czwartek 23.11 i w piątek 24.11 Msze Św. z naukami dla dorosłych o godz. 9.00, 17.00 i 19.00.
Msza Św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 15.00.
Młodzież gimnazjalną i starszą zapraszamy na godz. 17.00 lub 19.00.
Spowiedź zarówno we czwartek jak i w piątek rano od godz. 9.00 po południu od godz. 15.00.
W sobotę spowiedzi już nie będzie.
W sobotę 25 listopada Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną o godz. 17.00. Zapraszam ministrantów, sypaczki, bielanki, Panie i Panów z Żywego Różańca, Panów z asysty kościelnej i strażaków. Szczegółowy program rekolekcji znajdziemy wywieszony w gablotach przed kościołem i na parafialnej stronie internetowej. Do udziału w rekolekcjach wszystkich Was moi drodzy bardzo serdecznie zapraszam.

9. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.